Az év folyamán megjelent P. Szalay Emőke Úrihímzéses úrasztali terítők a Beregi, Szabolcsi és Szatmári Egyházmegyében. Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker., 2009.

|> Forrás